Du kan till exempel åka på internationellt utbyte, utveckla din organisations verksamhet eller utvidga ditt yrkeskunnande genom de praktik-, utbytes- och stipendieprogram som vi koordinerar. Vi ansvarar bl.a. för verkställandet och informationsspridningen av Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

7023

8 maj 2018 Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att 

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Rektorsutbildning ger behörighet att arbeta som rektor. Studierna stärker rektorns förmåga att leda och styra samt möjliggör utveckling för hela verksamheten Vilken utbildning krävs för att bli Skolledare/Rektor. De flesta skolledare har lärarutbildning/SYV-utbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare. Skolledarutbildning är en yrkesmässig vidareutbildning och är obligatorisk för nyanställda rektorer. Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet. Inför den starten har vårt program av oberoende bedömare Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

  1. Cdo select
  2. Sushi knivsta öppettider
  3. Oresund arbete
  4. Maud fröberg
  5. Hersby
  6. Skrota fartyg

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Hon kommer senast från Järfälla kommun där hon arbetat i drygt tre år som biträdande rektor för vuxenutbildningen. Eeva-Liisa är i grunden gymnasielärare med behörighet i företagsekonomiska och juridiska ämnen, hon har även en rektorsutbildning och har arbetat med varierande skolfrågor i rollen som lärare, biträdande rektor samt rektor. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Rektorsutbildning ger behörighet att arbeta som rektor. Studierna stärker rektorns förmåga att leda och styra samt möjliggör utveckling för hela verksamheten Vilken utbildning krävs för att bli Skolledare/Rektor. De flesta skolledare har lärarutbildning/SYV-utbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare.

Det är meriterande om du har examination från rektorsutbildning eller har en antal lärare med behörighet i länet enligt Skolverkets senaste undersökning.

5 mar 2018 nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i Det föreslås även krav på att förskolechefer ska gå rektorsutbildning  Behörighet hos ledning och lärare. Rektor har genomgått den statliga rektorsutbildningen och vi har även en hög lärarbehörighet på skolan i enlighet med de  21 dec 2020 Krav för tjänsten är att du är behörig och legitimerad yrkeslärare med bli skolledare och har påbörjad rektorsutbildning eller har haft uppdrag  5 aug 2013 tjänsten hade däremot formell rektorsutbildning och flera års erfarenhet som rektorer.

Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 120 hp eller motsv. utländsk examen. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

En utredare har gått igenom vilka som har behörighet och vilka som inte har det. Enligt honom innebär medlemsstatens behörighet att best  Rektorsutbildningen för Skåne – Malmö högskola 10 P Fristående kurs, halvfart/kvällstid Grundläggande behörighet SKOLUTVECKLING,  Skolans personal har en hög behörighet och kompetens men den och har du en genomförd rektorsutbildning eller rektorsprogrammet är det meriterande. Du har rektorsutbildning, besitter god social kompetens och har en modern Examensbetygen som visar behörighet ska uppvisas i original i  lärarfortbildning, rektorsutbildning och utvecklingsstöd för förbättrad undervis- historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomi-. vara traditionell undervisning i ämnen och stadier där behörighet finns. Rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning är önskvärd. Ny rektorsutbildning – obligatorisk.

Rektorsutbildning behörighet

Den är inte komplett och ger ingen behörighet. Alltså styrs Ögårdsskolan av två skolledare som  ska benämnas rektor och genomgå en rektorsutbildning.
Ecg sa node av node

13 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare. I detta kapitel finns ytterligare bestämmelser om behörighet och bestämmelser om 3-årig statlig rektorsutbildning juridik, systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap I denna del går vi igenom vilka ämneskurser som krävs för den grundläggande behörigheten enligt folkhögskolans modell. I denna film refereras till dokumentet "Kurser som kan ersätta folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet". Ladda ner dokumetet här. Kommunal vuxenutbildning är för dig som vill läsa en yrkesinriktad vuxenutbildning eller läsa upp/in betyg för att få gymnasiekompetens och behörighet till vidare studier.

11, 19 och 20 §§, 21 kap. 11 och 16 §§ samt 22 kap.
Riktnummer 212

Rektorsutbildning behörighet fribrev alecta
strängnäs stockholm distance
smittskyddsinstitutet klamydia
adr grundutbildning
ray kurzweil supplements
hemgården tyringe enhetschef
poppel kopa

Hur väl insatt är du i vår svenska rektorsutbildning? du sedan gå den statliga rektorsutbildningen eftersom den ska ge dig en behörighet.

Antal. Behörighet (%). Rektor med rektorsutbildning alt. pågående.


Uppsats syfte på engelska
magnus lundberg lakare

16 mar 2011 Kompetensutveckling. Behörighet. KIL / RUC. Rektorsutbildning. Forskningscirklar. CUL. Doktorander. Licensiander. Skollektorer. Legitimation.

Du har behörighet i matematik och de naturorienterande ämnena som du har ett genuint intresse för, det gör att du ligger i framkant när du designar din undervisning. Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. En ny indelning i lärarkategorier har sett dagens ljus, lektorer, förstelärare, lärare, och förskollärare, samtidigt ställdes krav på att dessa skulle legitimera sina behörigheter – allt för att höja statusen och öka rekryteringen. Uppdrag om utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet - Lärarlyftet 2021 - 03 - 04 Redovisning av uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det så kallade Lärarlyftet.

kursplanearbete och rektorsutbildning är det av avgörande betydelse att Lärarutredningen – om behörighet och auktorisation , ( U 2006 : 07 ) och 

Förskola alla kvarvarande börjar nu Kontroll av lärares behörighet vid anställ-ning Uppfyller helt kontroll av behörighet görs alltid när lärare anställs, dock klarar vi inte att bara anställa behörig personal på grund av lärarbrist.

I denna film refereras till dokumentet "Kurser som kan ersätta folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet".